Bilgisayar insanın yapabileceği iş ve işlemleri daha kısa sürede ve hata yapma riskini asgariye indirmek üzere geliştirilmiş bir aygıttır. Bilgisayar, çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden verilmiş işlem adımlarına göre yapıp sonuçlandıran bir araçtır. Günümüzde bu aracın daha çok yarı-iletken teknolojisiyle üretilmiş şekli yaygın olduğundan elektronik beyin olarak da bilinir. Ancak tarihsel açıdan ilk bilgisayarlar mekânik olmuştur (Örneğin Charles Babbage’ın diferansiyel makinesi) (http://tr.wikipedia.org, 2006).

Bilgisayar kullanıcıdan aldığı verilerle, mantıksal ve aritmetiksel işlemler yapan ve yapmış olduğu işlemlerin sonucunu saklayabilen, saklamış olduğu bu bilgilereşistenildiği zaman ulaşabilen elektronik bir makinedir. Bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanır ve bunların çıkışları alınabilir. Bilgisayar bu işlemleri yaparken, insan unsurunda olduğu gibi yorulmaz, sıkılmaz, işlemleri aynı hız ve tempo ile yürütür. Ancak ne var ki bilgisayar, insan unsuru olmaksızın kendi başına iş yapamaz. Bilgisayarlar, yazılımlar aracığıyla doğru ve düzenli olarak yapılandırılmış ise doğru verilerle çözüme hem doğru hem kolay ulaşır. Böyleceşinsan işini kolaylaştırır.