Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin iletişim teknolojilerini ve posta hizmetlerini kullanması sağlanarak,  eğitimdeki sınırlılıkları ve eğitim-öğretim sürecindeki zorlukları aşabilmek amacı ile belli bir merkezden gerçekleştirilen öğretim şeklidir (Demiray, 1993). Uzaktan öğretim kavramını genel olarak; “Geleneksel okul ve sınıf öğretimi yönteminin karşısında, öğretici ile öğrencilerin fiziksel olarak birbirlerinden ayrı mekânlarda bulunması zorunluluğu nedeni…

Uzaktan Eğitim Teknolojileri 

Teknolojideki hızlı gelişmeler, internet veşiletişim teknolojileri sayesinde, uzaktan eğitim maliyetlerini oldukça düşürmekte, eğitimin kalitesini artırmakta ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. “Uzaktan eğitim kurumlarındaki programların tamamına yakınında, birincil eğitim materyalini basili malzemeler, bunu da çoğunlukla kitaplar ve ders notları oluşturmaktadır. Diğer eğitim bileşenleri veşiletişim kanalları, öğrenci ile uzaktan eğitim kurumu arasında takip edilen program, ders, kurs…

Uzaktan Eğitimin Türkiye ‘deki Süreçi

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde uzaktan eğitim, gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında önemli ilerlemeler göstererek yaygınlaşmasını sürdürmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanma konusunda klasik eğitim sisteminin yetersiz kalması nedeni ile uzaktan eğitim alan öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. “Uzaktan eğitim, eğitimdeki tüm sınırları, duvarları ortadan kaldırmıştır. Diğer bir deyişle, uzaktan eğitim, isteyene, istediği yaşta, istediği…

Web Destekli Eğitim 

Relan ve Gilanni’ye göre içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan World Wide Web, 1990’larda ortaya çıkmıştır ve tahmin edilenden çok daha fazla büyümüştür. Crossman’a göre (1997) bu umulmadık artış “ şaşırtıcıydı”.  Çalışmasında 1991–1996 yılları arasında bilgisayar ağları ve hizmet veren bilgisayarların sayısında 25-26 kat arttığını belirtmiştir. Bu artışla www’nin büyüyen, güçlü, küresel, etkileşimli…