Web Destekli Öğretimin Kuramsal Tabanı

Web Destekli Eğitim kavramının ardında, bilgisayar destekli eğitim yer almaktadır. Bilgisayar destekli eğitimin geçmişi ise “doğrusal programlar” ile 1950’lere “dallanmış programlar” ile 1960’lara kadar gitmektedir. Tahmin edilebilir kullanıcı etkileşimleri varsa yani bir sonraki yapılacak hareket belli ise doğrusal yapılar (Linear Structure)  kullanılır. 1960’lardaki sistemler temel olarak olguları öğretmek ve alıştırma ve uygulamalar için tasarlanmışlardı, bu…

Web Destekli Öğretimin Olumlu Yönleri ve Sınırlılıkları

Boisvert (2000)’e göre İnternet’in eğitimde kullanılması ile yeni eğitsel kaynak ve imkânlar ortaya çıkmaktadır.  Eğitsel kaynak veşimkanlardan yararlanan kitle, teknolojiyi yakından takip eden ve Web destekli öğretim ile ilgili çalışmalar yapan fakülte ve okullarla sınırlı değildir.  Web’i kullanan, ya şam boyu öğrenme gereksinimi duyan kitleler Web destekli öğretim kapsamında düşünülmektedir. Bento ve Bento (2000)’e göre…

WEB TABANLI EĞİTİM

Web üzerinden öğretime genel olarak “Web Tabanlı Öğretim” adı verilmektedir.  Web tabanlı öğretim öğrenme çevresini desteklemenin etkili bir yoludur. Oliver ve diğerleri (1999)’ne göre www; kolaylıkla ulaşılabilen, esnek depolama ve görüntüleme seçeneklerini destekleyebilen, kolay, oldukça güçlü bir yayınlama biçimi sağlayabilen ve hipermedya unsurlarını kapsayabilen bir öğretim ortamıdır. Kaya (2002)’ya göre geleneksel ortamda sunulan derslerin İnternet…

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı

Yapılandırmacı, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan bir kuramdır.  Yapılandırmacılara göre, öğrenciler öğretmen ya da teknoloji tarafından bilginin aktarımı yoluyla öğrenmezler.  Çünkü yapılandırmacılar, bilginin ve doğruların insanlar tarafından yapılandırıldığına veşinsan zihninin dışında var olmadığına inanmaktadırlar. Yapılandırmacılığa göre öğretim, belli bir bilgi kümesini aktarmak değildir ve önemli olan öğrenenlerin kendi bilgilerini (anlamlarını) yapılandırmalarını sağlayacak zengin öğrenme ortamları…