Ülkemizde 1960’lı yılların sonlarına doğru gelişmeye başlayan bilgisayar teknolojileri, eğitim ve öğretim başta olmak üzere birçok alanda kendine yer edindi. Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi bilginin aktarım şeklini ve bilgiye ulaşma yöntemlerini değiştirmektedir. Dünya bilişimde çağ atlarken bilgiyi öğrencilere aktarmayı hedefleyen geleneksel yöntemler terk edilmektedir. Öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesi” hedeflenerek, belirli beceri, tutum ve değerleri kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır.

Ülkemizde de eğitimde öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışının benimsenmesi ve ders içeriklerinin gerekli müfredata uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Eğitimcilerimizin, günümüzün çağdaş ve modern dünyasında öz güvene sahip, yeniliklere açık, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmesi “Mesleki Bilgilerini” “Bilişim Teknolojileri” ile harmanladıklarında mümkün olacaktır.

Geleneksel öğretim yöntemlerinin bilgiyi aktarmada yetersiz kaldığı bu yüzyılda yeni evrene uygun eğitim içerikleri üretmek ve gerekli materyal gereksinimlerini karşılamak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” bölümü mezunlarına kalıyor.

Her dal ve eğitim seviyesi için bilgisayar teknolojileri ile öğretimi planlamak artık çok kolay. Ders içeriklerinin zenginleştirilmesi ve eğitimde kalitenin artırılması eğitimin Bilişim Teknolojileri ile bütünleşik olarak çalışması ile mümkün. Bu noktada yükü Eğitim Teknoloğlarının omuzlaması gerekiyor.

Sanal Teknolog olarak;

  • Bilgisayar teknolojileri, eğitim ve öğretim alanına nasıl indirgenebilir?
  • Dersler harmanlanmış öğrenme ile nasıl planlanmalıdır?
  • Günümüz eğitim materyalleri nasıl olmalıdır?
  • Eğitim anlayışımız bilgisayar teknolojilerini nasıl algılıyor?
  • Her öğretmen ders materyalini hazırlarken hangi uygulamalardan faydalanıyor?
  • Bilişim neden ayrı bir ders olarak öğretimde yer alıyor? Neden her ders ve uygulama alanının içerisinde değil?

Sorularına cevap arıyoruz.

Günümüzde eğitim sisteminde yer alması gereken Eğitim Teknoloğları, paydaşların öğrenmelerini geliştirmek için kullanılacak süreç ve araçların çözümlenmesini, materyallerin tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini yapmaktadırlar. Dileğimiz Türkiye eğitim ve öğretim sistemi içerisinde Eğitim Teknologlarının yer almasıdır.