Bilgisayar Nedir?

Bilgisayar insanın yapabileceği iş ve işlemleri daha kısa sürede ve hata yapma riskini asgariye indirmek üzere geliştirilmiş bir aygıttır. Bilgisayar, çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi önceden verilmiş işlem adımlarına göre yapıp sonuçlandıran bir araçtır. Günümüzde bu aracın daha çok yarı-iletken teknolojisiyle üretilmiş şekli yaygın olduğundan elektronik beyin olarak da bilinir. Ancak…

Bilgisayarın Gelişim Süreci ve Tarihçesi

 Tarihsel olarak en önemli eski hesaplama aleti abaküstür; 2000 yıldan fazla süredir bilinmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Blaise Pascal, 1642’de dijital hesap makinesini yapmıştır; yalnızca tuşlar aracılığıyla girilen rakamları toplama ve çıkarma işlemi yapan bu aygıtı, vergi toplayıcısı olan babasına yardım etmek için geliştirmiştir (http://ogrenci.hacettepe.edu.tr, 2006). 1673’de Alman Wilhelm Leibniz dört işlemi yapma yeteneğine sahip…

Dünyada İnternet Kullanımı

2005 yılında dünyadaki internet kullanıcı sayısı 1 milyarı geçmiştir. Bu sayı 1995 de 45 milyon, 2000 deşise 420 milyon idi. 2011 de 2 milyar internet kullanıcı sayısı olacağı düşünülmektedir. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Endonezya gibi kalabalık nüfuslu ülkelerin internet kullanım oranlarının hızla arttığı görülmektedir. Gelecek 10 yılda birçok internet kullanıcısı cep telefonları ve mobil…

Dünyada İnternetin Başlaması ve Gelişimi 

İnternet ilk olarak A.B.D.’ de askeri amaçlı bir projeşile ortaya çıkmıştır. 960’lı yıllarda soğuk savaş döneminin nükleer çatışma tehdidi yüzünden savunma amaçlı projelere büyük harcamalar yapılmıştır. A.B.D. tarafından geliştirilen ve ARPANET (Advanced Research Project Authoritiy Net ) adı verilen proje, ülke savunmasını birbirine bağlı bilgisayarlarla kurulacak iletişimle koordineli bir biçimde sağlamak amacıyla 1969 yılında geliştirilmiştir…