Uzaktan Eğitimin Türkiye ‘deki Süreçi

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde uzaktan eğitim, gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında önemli ilerlemeler göstererek yaygınlaşmasını sürdürmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanma konusunda klasik eğitim sisteminin yetersiz kalması nedeni ile uzaktan eğitim alan öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. “Uzaktan eğitim, eğitimdeki tüm sınırları, duvarları ortadan kaldırmıştır. Diğer bir deyişle, uzaktan eğitim, isteyene, istediği yaşta, istediği…

Uzaktan Eğitim Teknolojileri 

Teknolojideki hızlı gelişmeler, internet veşiletişim teknolojileri sayesinde, uzaktan eğitim maliyetlerini oldukça düşürmekte, eğitimin kalitesini artırmakta ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. “Uzaktan eğitim kurumlarındaki programların tamamına yakınında, birincil eğitim materyalini basili malzemeler, bunu da çoğunlukla kitaplar ve ders notları oluşturmaktadır. Diğer eğitim bileşenleri veşiletişim kanalları, öğrenci ile uzaktan eğitim kurumu arasında takip edilen program, ders, kurs…

Uzaktan Eğitim Modelleri

İletişim teknolojilerinin kullanımı açısından farklı uzaktan eğitim dağıtım modelleri vardır. (Kurnaz, 2003), (İşman, 1998a), (http://bote.balikesir.edu.tr, 2006). Bu modeller: 1.   Tek Yönlü İletişim İletişimin tek yönlü olduğu bir dağıtım modeli olup, bireyler bu modelde kendileri arasında soru soramazlar veya sorularına hemen cevap bulamazlar. 1.a.   Mektupla Dağıtım Modeli Öğretmen ve öğrencilerin birbirini görmedikleri ve eğitim materyallerinin öğrencilere…

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin iletişim teknolojilerini ve posta hizmetlerini kullanması sağlanarak,  eğitimdeki sınırlılıkları ve eğitim-öğretim sürecindeki zorlukları aşabilmek amacı ile belli bir merkezden gerçekleştirilen öğretim şeklidir (Demiray, 1993). Uzaktan öğretim kavramını genel olarak; “Geleneksel okul ve sınıf öğretimi yönteminin karşısında, öğretici ile öğrencilerin fiziksel olarak birbirlerinden ayrı mekânlarda bulunması zorunluluğu nedeni…