Web Destekli Öğretimin Olumlu Yönleri ve Sınırlılıkları

Boisvert (2000)’e göre İnternet’in eğitimde kullanılması ile yeni eğitsel kaynak ve imkânlar ortaya çıkmaktadır.  Eğitsel kaynak veşimkanlardan yararlanan kitle, teknolojiyi yakından takip eden ve Web destekli öğretim ile ilgili çalışmalar yapan fakülte ve okullarla sınırlı değildir.  Web’i kullanan, ya şam boyu öğrenme gereksinimi duyan kitleler Web destekli öğretim kapsamında düşünülmektedir. Bento ve Bento (2000)’e göre…

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı

Yapılandırmacı, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışan bir kuramdır.  Yapılandırmacılara göre, öğrenciler öğretmen ya da teknoloji tarafından bilginin aktarımı yoluyla öğrenmezler.  Çünkü yapılandırmacılar, bilginin ve doğruların insanlar tarafından yapılandırıldığına veşinsan zihninin dışında var olmadığına inanmaktadırlar. Yapılandırmacılığa göre öğretim, belli bir bilgi kümesini aktarmak değildir ve önemli olan öğrenenlerin kendi bilgilerini (anlamlarını) yapılandırmalarını sağlayacak zengin öğrenme ortamları…

Web Destekli Öğretimin Kuramsal Tabanı

Web Destekli Eğitim kavramının ardında, bilgisayar destekli eğitim yer almaktadır. Bilgisayar destekli eğitimin geçmişi ise “doğrusal programlar” ile 1950’lere “dallanmış programlar” ile 1960’lara kadar gitmektedir. Tahmin edilebilir kullanıcı etkileşimleri varsa yani bir sonraki yapılacak hareket belli ise doğrusal yapılar (Linear Structure)  kullanılır. 1960’lardaki sistemler temel olarak olguları öğretmek ve alıştırma ve uygulamalar için tasarlanmışlardı, bu…

Web Destekli Eğitim 

Relan ve Gilanni’ye göre içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan World Wide Web, 1990’larda ortaya çıkmıştır ve tahmin edilenden çok daha fazla büyümüştür. Crossman’a göre (1997) bu umulmadık artış “ şaşırtıcıydı”.  Çalışmasında 1991–1996 yılları arasında bilgisayar ağları ve hizmet veren bilgisayarların sayısında 25-26 kat arttığını belirtmiştir. Bu artışla www’nin büyüyen, güçlü, küresel, etkileşimli…

WEB TABANLI EĞİTİM

Web üzerinden öğretime genel olarak “Web Tabanlı Öğretim” adı verilmektedir.  Web tabanlı öğretim öğrenme çevresini desteklemenin etkili bir yoludur. Oliver ve diğerleri (1999)’ne göre www; kolaylıkla ulaşılabilen, esnek depolama ve görüntüleme seçeneklerini destekleyebilen, kolay, oldukça güçlü bir yayınlama biçimi sağlayabilen ve hipermedya unsurlarını kapsayabilen bir öğretim ortamıdır. Kaya (2002)’ya göre geleneksel ortamda sunulan derslerin İnternet…

Uzaktan Eğitimin Türkiye ‘deki Süreçi

İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde uzaktan eğitim, gerek Türkiye’de gerekse dünya çapında önemli ilerlemeler göstererek yaygınlaşmasını sürdürmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanma konusunda klasik eğitim sisteminin yetersiz kalması nedeni ile uzaktan eğitim alan öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. “Uzaktan eğitim, eğitimdeki tüm sınırları, duvarları ortadan kaldırmıştır. Diğer bir deyişle, uzaktan eğitim, isteyene, istediği yaşta, istediği…

Uzaktan Eğitim Teknolojileri 

Teknolojideki hızlı gelişmeler, internet veşiletişim teknolojileri sayesinde, uzaktan eğitim maliyetlerini oldukça düşürmekte, eğitimin kalitesini artırmakta ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasını sağlamaktadır. “Uzaktan eğitim kurumlarındaki programların tamamına yakınında, birincil eğitim materyalini basili malzemeler, bunu da çoğunlukla kitaplar ve ders notları oluşturmaktadır. Diğer eğitim bileşenleri veşiletişim kanalları, öğrenci ile uzaktan eğitim kurumu arasında takip edilen program, ders, kurs…

Uzaktan Eğitim Modelleri

İletişim teknolojilerinin kullanımı açısından farklı uzaktan eğitim dağıtım modelleri vardır. (Kurnaz, 2003), (İşman, 1998a), (http://bote.balikesir.edu.tr, 2006). Bu modeller: 1.   Tek Yönlü İletişim İletişimin tek yönlü olduğu bir dağıtım modeli olup, bireyler bu modelde kendileri arasında soru soramazlar veya sorularına hemen cevap bulamazlar. 1.a.   Mektupla Dağıtım Modeli Öğretmen ve öğrencilerin birbirini görmedikleri ve eğitim materyallerinin öğrencilere…

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin iletişim teknolojilerini ve posta hizmetlerini kullanması sağlanarak,  eğitimdeki sınırlılıkları ve eğitim-öğretim sürecindeki zorlukları aşabilmek amacı ile belli bir merkezden gerçekleştirilen öğretim şeklidir (Demiray, 1993). Uzaktan öğretim kavramını genel olarak; “Geleneksel okul ve sınıf öğretimi yönteminin karşısında, öğretici ile öğrencilerin fiziksel olarak birbirlerinden ayrı mekânlarda bulunması zorunluluğu nedeni…

Dünyada İnternet Kullanımı

2005 yılında dünyadaki internet kullanıcı sayısı 1 milyarı geçmiştir. Bu sayı 1995 de 45 milyon, 2000 deşise 420 milyon idi. 2011 de 2 milyar internet kullanıcı sayısı olacağı düşünülmektedir. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Endonezya gibi kalabalık nüfuslu ülkelerin internet kullanım oranlarının hızla arttığı görülmektedir. Gelecek 10 yılda birçok internet kullanıcısı cep telefonları ve mobil…